Netti nuotinkirjoituksen areenana

Homppuhotelli on monenlaisen nettiharrastuksen tyyssija. Juhani Haapasalo on koonnut kiinnostuneiden käyttöön aineistoa, joka esittelee digitaalisen nuotinkirjoituksen mahdollisuuksia.

Niin kauan kuin ihminen on laulanut ja soittanut, häntä lienee askarruttanut, miten tallentaa mieleen tullut sävelmä tai sanat, usein improvisoitu tuotos niin, että siihen voisi myöhemmin palata. Pitkään tällaiset enemmän tai vähemmän taiteellisen luomistarpeen tulokset siirtyivät eteenpäin suullisena perimänä. Äiti lauloi tyttärelleen, isä joikasi pojalleen, ja erilaisissa yhteisöissä kuten koulussa tai luostarilaitoksessa opeteltiin järjestelmällisesti muistamaan laajakin repertuaari.

Nuotinkirjoitus syntyi vähitellen samanlaisten sovittujen merkkien systeeminä kuin kirjoitus yleensäkin. Niin kuin kirjoitettu sana, myös nuotinnettu sävelmä on kuitenkin likiarvo. Järjestelmästä tulisi helposti monimutkainen, jos kaikki ääntämyksen yksityiskohdat pyrittäisiin kirjoittamaan näkyviin. Nuotinkirjoituksessa on vuosisatojen ellei tuhansien kuluessa onnistuttu sopimaan suhteellisen yksinkertaisesta perusmerkistöstä, joka tekee siitä samalla universaalin kielen. Kaikkialla maailmassa on mahdollista tulkita samat merkit niin yhtäläisellä tavalla, että ne laulettuna tai soitettuna synnyttävät yhteisen sävelmän ja harmonian, rytmin ja tempon, juuri sellaisen teoksen, kuin merkkien kirjoitttaja on tarkoittanut. Todellisuudessa tarvitaan tradition tuntemista ja yhteistä sopimista, miten teos tulkitaan, mutta yhtä kaikki: käsillä on yksi ihmiskunnan yhteisimmistä ilmaisukeinoista.

Nuotinnusohjelmat pitkään mukana

Kun tietotekniikka ja internet edustavat yhteistä globaalia pyrkimystä tuoda asiat kaikkien ulottuville, on luonnollista, että juuri nuotinkirjoitusohjelmat ovat alusta pitäen olleet mukana tietokonesoftaa kehitettäessä. Suomessakin tunnettiin heti 1980-luvun lopulla sellaiset uraauurtavat nuotinnusohjelmat kuin Finale ja NoteWriter. Hieman myöhemmin markkinoille tulivat Encore ja Sibelius. Internetin tultua jokamiehen ulottuville kehittyi ohjelmien käyttäjien yhteydenpito ja kokemusten vaihto.

Viimeisessä vaiheessa koko nuotinkirjoitus on menossa myös nettiin, ja kaiken jakaminen on entistä luontevampaa. Noteflight-ohjelma on koko ajan netissä, jonne sen käyttäjät luovat omat kansionsa ja kirjoittavat ja jakavat omat tiedostonsa missä ja milloin vain. Päätteiden joukkoon raskaiden pöytäkoneiden ja kevyempien kannettavien rinnalle ovat tulleet tabletit ja jopa puhelimet.

Jokaiselle jotakin

Ehkä rohkaisevinta nuotinnusteknologian hyödyntämisessä on sen joustavuus. Kaikkien ei tarvitse kirjoittaa nuotteja eikä edes osata lukea nuottikirjoitusta. Monet kuorot käyttävät etäharjoittelussa reader-ohjelmia, jotka laulavat tai soittavat nuottikuvan ja auttavat oppimaan oman stemman. Nuotteja ammatikseen tai harrastusmielessä kirjoittava nauttii yhtäläisestä edusta saada aikaan painokelpoista jälkeä, jota voi helposti myös muokata ja arkistoida. Omille sivuilleni olen nuotinnusohjelmien esittelyn lisäksi koonnut harjoituksia, esimerkkejä ja nuottiarkistoja, jotka myös soivat. Olen myös linkittänyt opinahjoni Sibelius-Akatemian moniin palveluihin, joissa on sekä historiallista ja pedagogista aineistoa että mahdollisuus laittaa vaikkapa urut soimaan erilaisin värein.

Juhani Haapasalo
juhani.haapasalo@gmail.com

Juhani Haapasalo on urkuri, säveltäjä ja pitkäaikainen Sibelius-Akatemian lehtori (eläkk.). Juhanin erityisharrastus on nuotinkirjoitus. Sen kehitystä tietokonesoftan yhtenä haarana hän on seurannut vuosikymmeniä ja pitänyt aiheesta luentoja ja kursseja.