Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 10 §

1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Nimi: Apple-käyttäjät ry
Lähiosoite: PL 75
Postitoimipaikka: 00101 HELSINKI

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Nimi: Juhani Lehtiranta
Tehtävä: jäsenasioiden hoitaja
Sähköposti: yhdistys (at) appleusers.fi

3. Rekisterien nimet

4. Rekisterien käyttötarkoitus

Yhdistyslain (26.5.1989/503) 11 §:n mukaisen jäsenluettelon ylläpito ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

5. Rekisteriin talletetut tiedot

Rekisteröityjen ryhmä on yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen toimintaan osallistuvat henkilöt. Tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi
  • yrityksen tai yhteisön nimi
  • yhteystiedot
  • maksuja koskevat ja maksujen määräytymiseen liittyvät tiedot
  • toiminnassa saadut, toiminnan järjestämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön ilmoittamat tiedot sekä jäsenyyden yhteydessä muodostuneet tiedot.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja käytetään yhdistyksen sääntöjen mukaisessa toiminnassa. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman henkilön erityistä kirjallista suostumusta.

8. Tietojen käytön ja suojaamisen yleiset periaatteet

Tietoja voivat käyttää ainoastaan yhdistyksen hallituksen valtuuttamat toimihenkilöt. Automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla käsiteltäviä tietoja käytetään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja tietojen käyttöä valvotaan. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa, joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot (Henkilötietolaki 26 §). Tarkastuspyyntö on tehtävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä, ja tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

Jäsenrekisterissä ja Homppuhotellissa olevat omat tiedot voi myös tarkistaa itse kirjautumalla palveluihin omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Uutiskirjepalvelussa omat tiedot voi tarkistaa uutiskirjeissä olevasta linkistä.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon (Henkilötietolaki 29 §).


Katso myös Hopeisen Omenan tietosuojaseloste


18.8.2005 Hallituksen kokouksen pöytäkirjan 5/2005 liite
3.2.2006 fiMUG – Finnish Macintosh User Group -> fiMUG ry.
1.1.2008 Tehtävät ja rekisterien nimet tarkistettu
14.3.2014 Toiminnanjohtajan yhteystiedot päivitetty
1.10.2014 fiMUG ry. -> Apple-käyttäjät ry, yhteystiedot ja rekisterien nimet päivitetty
3.12.2015 Yhteystiedot ja rekisterien nimet päivitetty
13.1.2016 Uusi jäsenrekisteri otettu käyttöön
4.5.2016 Yhteystiedot päivitetty ja lisätty verkkokurssialusta
4.3.2019 Yhteystiedot päivitetty. Vanha verkkokurssialusta poistunut käytöstä. Uutiskirjepalvelun tiedot päivitetty.