Valokuvan sommittelu ja kuvanlukemisen kurssi 19.3.2016

kameraSäännöistä sisältöön

Valokuvauksen kursseilla keskitytään usein liian paljon tekniikkaan ja sääntöihin virheettömän ja kauniin kuvan aikaan saamiseksi. Tärkeintä kuvassa on kuitenkin sen aihe, sisältö ja sen välittyminen katsojalle. Tähän syvennytään kurssilla, jonka aihepiirejä ovat:

Sommittelu on sisältöä

Kuvasommitteluun suhtaudutaan liian usein pelkästään teknisenä keinona mahdollisimman kauniin tai tasapainoisen kuvan aikaansaamiseksi. Tarkastelemme kuvapintaa, kuvan elementtejä ja niiden vuorovaikutusta esimerkkikuvien avulla ja pohdimme myös, miten kuvalliset ratkaisut tukevat kuvan sisältöä.

Mitä kuvassa on meneillään

Teemme kuva-analyysiharjoituksia VTS-menetelmää soveltaen (visual thinking strategies). Menetelmä tukee omien havaintojen ja tulkintojen tekemistä ja kehittää kuvallisen ajattelun taitoja.

Kurssilla käytetään omia laitteita muistiinpanojen tekemistä varten. Tarkemmat tiedot lähetetään osallistujille kurssi-infon mukana samalla viikolla kun kurssi pidetään.

Opettajana toimii kuvataiteilija/kuvataiteen lehtori Pasi Kirkkopelto.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.3.2016. Tämän jälkeen kannattaa ilmoittautua peruutuspaikkajonoon.

Hinta: 70 €
Aika: Lauantai 19.3. klo 10-16
Paikka: mcare, Ruoholahdenkatu 8, Helsinki

 

Apple-käyttäjät ry
appleusers@appleusers.fi

Apple User Group Finland