Yhteistyötä ja toimintafilosofiaa

Apple-käyttäjät ja MaMa ry ovat tehneet jo muutaman vuoden ajan hedelmällistä yhteistyötä ja työ on saamassa koko ajan uusia muotoja.

MaMa on luovien alojen työntekijöiden, yrittäjien ja opiskelijoiden ammattiyhdistys. Jäseninä on pääasiassa markkinointiviestinnän, mainonnan, markkinatutkimuksen, digimedian, muotoilun ja pelialan ihmisiä. MaMan jäsenpohja on laaja ja myös toimintafilosofia poikkeaa perinteisestä ammattiliittoajatuksesta.

Luovat alat vallannut digitaalisuus ajaa alan ihmiset jatkuvaan oman alansa tekniikan opiskeluun. On tärkeää säilyttää kilpailukykynsä työmarkkinoilla. MaMa on jo vuosia laajentanut omalla kohdallaan käsitettä ”edunvalvonta” ottamalla toimintaansa jäsenten ammatillisen koulutuksen erilaisten kurssien muodossa. Olemme järjestäneet niin erilaisia ohjelmistokursseja kuin myös verkkokirjoittamisen ym. viestintäkursseja Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Katsomme myös koulutuksen olevan jäsenen edunvalvontaa ja juuri siinä muodossa, missä jäsen sitä työelämässä tarvitsee. On nimenomaan jäsenen etu, että hänen ammattitaitonsa säilyy ja pysyy kehityksen mukana. Hyvin harva työnantaja kouluttaa henkilöstöään. Ja erityisesti työttömille jäsenille koulutuksesta on hyötyä, kun uutta työpaikkaa haetaan. – Toki MaMa hoitaa myös perinteisen edunvalvonnan eli työsuhdeneuvonnan, juristiavun mahdollisissa työsuhteen riita-asioissa jne. MaMa julkaisee vuosittain myös alan palkkasuosituksen, mikä perustuu alalla tehtyyn palkka- ja työsuhdekyselyyn.

MaMa on tehnyt jo kauan yhteistyötä myös oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa. Vaikka jotkut oppilaitokset ovat työelämälähtöisempiä kuin toiset, on työelämätietoutta hyvin vähän opetussuunnitelmissa. MaMa voi antaa näköalaa ja kontakteja käytännön työelämään.

MaMa ja Apple-käyttäjät aloittivat yhteistyönsä ns. kurssivaihdolla, eli kummankin jäsenet voivat osallistua toisen järjestäjän kursseihin jäsenhinnalla. Tämä käytäntö jatkuu ja olemme suunnitelleet ja myös järjestäneet yhdessä kursseja. Hyvänä esimerkkinä on huhtikuussa Helsingissä ollut WordPress-kurssi, jonka opettaja tuli Apple-käyttäjiltä. Tulevalle syksylle on tulossa myös uusia kursseja niin ohjelmistojen kuin viestinnänkin puolelta.

Olitko Ammattilaiset kohtaavat –tapahtumassa tammikuussa Helsingissä? Siinäkin Apple-käyttäjät ja MaMa tekivät yhteistyötä ja sama tapahtuma tulee taas ensi vuoden alussa, ehkä hieman uudenmuotoisena.

Mitä hyötyä sinulle henkilökohtaisesti olisi MaMasta? Apple-käyttäjien jäsenenä voit osallistua jäsenhintaan MaMan kursseille ja jos olet kiinnostunut enemmän MaMasta, voit liittyä jäseneksi. Silloin käytössäsi olisi kaikki MaMan jäsenedut ja se perinteinenkin edunvalvonta. Lisäksi huomioitavaa: myös liittomme ERTO on alkanut järjestää perusohjelmistokoulutusta: Word, Excel, PowerPoint n. 20:lla paikkakunnalla Suomessa. Niitä markkinoidaan Emma Akatemian nimellä. Ne ovat myös MaMan jäsenten etuja, jäsenhinnalla.

Työelämässä ja eritoten luovilla aloilla käy tänä päivänä aikamoinen turbulenssi. Mikään ei ole varmaa. Selustansa kannattaa turvata ja siinä turvaajana voisi olla sinulle MaMa. Liiton jäsenyys on aina paljon enemmän kuin pelkän työttömyyskassan jäsenyys. Vaikka liitossa jäsenmaksu on suurempi, on turvakin suurempi ja huomattavasti laajempi erilaisine koulutus- ym. etuineen. Ei matkavakuutuskaan ole huono juttu. Jäsenmaksu on myös verovähennyskelpoinen. Tsekkaapa www.mamary.fi.

Kaarina Pehkonen
kaarina.pehkonen@erto.fi

MaMa ry:n puheenjohtaja ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTOn hallituksen jäsen. Lisäksi hän on STTK:n edustajiston jäsen ja toimii Yrittäjät-STTK –työryhmässä ja Ammattiliittojen Itset-työryhmässä. Kyseiset työtyhmät toimivat mikroyrittäjien (ei palkattua työvoimaa), itsensätyöllistäjien, freelancereitten ja apurahansaajien aseman parantamiseksi.